presentación

Detalles

 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

 

PRESENTACIÓN.-

Este departamento encárgase da docencia e o desenvolvemento do Ciclo formativo de grao superior: Técnico superior en proxectos de edificación.

Ciclo formativo de grao medio: (FP Dual) Construcción

As actividades se desenvolven nas aulas nomeadas "Proxectos I", "Proxectos II", "Proxectos III" e "Proxectos IV" no segundo andar do bloque 2 do CIFP Politécnico de Lugo.

Aula proxectos II

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Aula proxectos I

 

 

 

 

PROFESORADO.-

 

O profesorado encargado de impartir a docencia nos diversos módulos que compoñen o Ciclo formativo son:

  • Eduardo Álvarez Lozano
  • María José Ares López
  • Francisco Bran López
  • Manuel Sanmartín Fernández
  • Miguel Ángel López Dosil
  • Antonio Ibáñez Burgo

 

 

   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo