OFERTA F.P. BÁSICA

Detalles

OFERTA F.P. BÁSICA - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO -

 

 CBELE01 Electricidade e electrónica [Centro asociado: IES Lucus Augusti]

 

18 Prazas

 

BMAM01  Carpintaría e moble [Centro asociado: IES Lucus Augusti]

 

18 Prazas

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula40
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo