CM Mecanizado

Detalles

f.mecanica

CICLO MEDIO DE MECANIZADO (LOE)

Documento

D.O.G. D.O.G.

Folleto informativo

 

Curso Horas Módulos profesionais
400 MP0004 Fabricación por arranque de labra
107 MP0008 Formación e orientación laboral
133 MP0007 Interpretación gráfica
160 MP0001 Procesos de mecanizado
160 MP0005 Sistemas automatizados
53 MP0009 Empresa e iniciativa emprendedora
140 MP0003 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e
por procesos especiais
410 MP0010 Formación en centros de traballo
314 MP0002 Mecanizado por control numérico
123 MP0006 Metroloxía e ensaios
   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo