Oferta formativa réxime ordinario na modalidade presencial 2016-2017

Detalles


 

27006516 CIFP Politécnico de Lugo  
Grao medio 
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría    25 prazas
CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia 25 prazas
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 22 prazas
CMSAN02 Farmacia e parafarmacia 22 prazas
CMFME01 Mecanizado  22 prazas
CMMAM01 Carpintaría e moble   22 prazas
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións  22 prazas
Grao superior                    
CSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico 22 prazas
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados    22 prazas
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos 22 prazas
CSELE04 Mantemento electrónico   22 prazas
CSELE03 Automatización e robótica industrial 22 prazas
CSEOC01 Proxectos de edificación  15 prazas
CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica  22 prazas
CSSAN02 Próteses dentais 22 prazas
CSSSC01 Educación infantil 30 prazas

 

 

   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo