OFERTAS DE EMPREGO - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

Detalles

OFERTA: TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL REF.: 224 ESTADO: Aberta
A escola infantil PUMUKY de Sarria convoca unha BECA FEUGA para unha persoa coa titulación de TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL para un traballo de dous meses.
Os/as interesados/as deben anotarse como candidatos/as a esta beca a través do portal de FEUGA: https://www.becasfeuga.es/ofertas/13274/ver

Data de Creación: 2021-06-16 12:28:31


OFERTA: CUIDADOR/ORA PERSOAS MAIORES REF.: 223 ESTADO: Aberta

A CASA DE MAIORES PENARRUBIA sita en Orbazay, a seis kilómetros de Lugo selecciona unha persoa co CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN INSTITUCIÓNS ou a titulación de Formación Profesional ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA , en principio para dous turnos dos meses de Xullo e Agosto :

- Domingos de 15:00 a 21:00 horas
- Luns de 9:00 a 15:00 horas

Existe a posibilidade de ter continuidade despóis de finalizado este periodo.

Os/as interesados/as deben enviar C. V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-06-10 17:25:49


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 222 ESTADO: Aberta
A FUNDACIÓN HOSPITAL ASILO de Vilalba para a súa residencia de maiores precisa incorporar dúas persoas coa titulación de Formación Profesional COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA para traballar na Unidade Especializada en Alzhéimer.
O tipo de contrato é a xornada completa con turnos rotatorios de mañá, tarde e noite.
Estas dúas persoas traballarán en coordinación coa área sanitaria e nun equipo multidisciplinar.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. con A/A Catalina Pita ou contacta telefónicamente con Catalina Pita no teléfono 982 510 006

Data de Creación: 2021-06-02 13:24:46


OFERTA: TÉCNICO/A FARMACIA REF.: 221 ESTADO: Aberta
BIDAFARMA, cooperativa de distribución de medicamentos, selecciona persoa con titulación de Formación Profesional de CM FARMACIA E PARAFARMACIA como formador/ora de aplicacións informáticas de Farmacia.

Responsabilizarase de:

- Formar ao persoal da oficina de farmacia na nova aplicación informática
- Acompañar no proceso de implantación do software
- Dar soporte ao farmacéutico ante consultas e incidencias que xurdan

Con este propósito,as persoas seleccionadas recibirán unha formación inicial intensiva no
software de xestión.

As farmacias que integran este proyecto atópanse na zoa centro-norte e centro-sur

Requisitos:

• Formación: - Ciclo Formativo de Farmacia e Parafarmacia
• Dispor de vehículo propio
• Ter flexibilidade horaria e movilidade xeográfica. O traballo pode requerir pernoctar fóra do domicilio

Ofrécese:

• Xornada completa.
• Duración: Aproximadamente ata finais de decembro
• Salario: 19.000€ brutos anuais (costéase kilometraxe e dietas)

Para os/as interesados/as, facilitamos o contacto:

Jesús Mora – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – 954449934

Data de Creación: 2021-05-13 16:38:48


OFERTA: MONTADOR/ORA DE MOBILIARIO OFICINA REF.: 220 ESTADO: Aberta
A empresa MICTRES EQUIPAMENTO INTEGRAL S.L. de Lugo selecciona unha persoa para montador/ora de mobiliario de oficina, cadeiras e mamparas de oficina.

Valoraráse que teña a titulación de FORMACIÓN PROFESIONAL DE CM CARPINTARÍA E MOBLE ou CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO.

Sería un traballo a xornada completa e con horario continuo.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contactar telefónicamente con María a través do teléfono: 649 392 186

Data de Creación: 2021-05-13 11:03:10


OFERTA: TÉCNICO/A DE FARMACIA REF.: 219 ESTADO: Aberta
A FARMACIA SAN ROQUE de Lugo busca titulado/a en FORMACIÓN PROFESIONAL FARMACIA E PARAFARMACIA para traballar do 1 de xuño ao 30 de setembro en xornada completa.

Se estás interesado/a envía C.V a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-05-13 10:24:43


OFERTA: TITULADO/A FP ELECTRICIDADE/ ELECTRÓNICA REF.: 218 ESTADO: Aberta
Empresa de Meira, PREFABRICADOS EIROS S.L. busca persoa con Titulación de Formación Profesional de Grao Medio de INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS para traballo en automatismos de planta de fabricación de bloques.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-05-06 12:24:33


OFERTA: TITULADO/A ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA REF.: 217 ESTADO: Aberta
ISOTROM, empresa do sector da enerxía e da electricidade busca BECARIO/A TITULADO DE GRAO MEDIO / SUPERIOR EN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA para proxecto de mantemento eléctrico e instrumentación na Planta de Alcoa da Mariña Lucense.

Incorporaríase a un equipo formado por un Supervisor, un técnico de prevención de risgos laborais,un enxeñeiro en formación e máis de 20 operarios en planta.
Como becario/a non tería acceso a terreno, se non que desenvolvería as labores en oficina.

As tarefas serían dar apoio técnico ao proxecto:

- Manter actualizada a información técnica ( planos, cartas Gantt,instruccións de traballo, procedementos, etc) dentro da plataforma do cliente
- Facturación ao cliente
- Apoio en xerar documentación de calidade e PRL
- Apoio ao control do coste da obra.

Valórase:
- Valórase nivel de inglés intermedio
- Imprescindible residencia cerca de San Ciprián

Interesados/as enviar C.V. a: roxana.usturoi @isastur.com

Data de Creación: 2021-04-15 20:37:39


OFERTA: DELINEANTE REF.: 216 ESTADO: Aberta
A Consultora RECUITMENT SOLUTIONS de Asturias, selecciona unha persoa coa titulación de CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para traballo de DELINEANTE SECTOR DA CONSTRUCCIÓN na Mariña Lucense.

Requírese:
- Titulación CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN
- Experiencia previa mínima de cinco anos como Delineante ( elaboración de planos, medicións, presupostos de obra, etc.).
- Coñecementos específicos de decoración e combinación de materiais no ámbito da construcción.
- Valoraráse positivamente a experiencia na atención ao público.
- Valoraráse o profesional proactivo na venta, cunhas destacadas habilidades comunicativas
- Sería desexable residencia na Mariña ou na proximidade.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-04-07 20:03:11


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR ELECTRICIDADE/ELECTRÓNICA REF.: 215 ESTADO: Aberta
Empresa de ascensores e equipos elevadores selecciona unha persoa con titulación CICLO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS ou da familia profesional de FABRICACIÓN MECÁNICA para incorporación inmediata.

As funcións son montaxe e mantemento de ascensores.

Se estás interesado/a envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-03-22 09:56:00


OFERTA: TÉCNICO/A SAT REF.: 214 ESTADO: Aberta
Empresa da Mariña Lucense do sector do Metal selecciona persoa con titulación de Formación Profesional FABRICACIÓN MECÁNICA para TÉCNICO/A SAT.
A persoa terá que:
- Ofrecer soporte técnico telefónico.
- Consultas técnicas.
- Solucionar problemas e incidencias que poidan xurdir cos productos fabricados pola empresa.
- Levar a cabo tarefas correctivas e de mantemento electrónico.
- Apoio de producto.
- Entre outras tarefas propias do posto de traballo.

Os/as interesados/as deberán enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-03-18 10:24:20


OFERTA: ELECTRICISTA REF.: 213 ESTADO: Aberta
ELECNOR, empresa de infraestruturas, enerxías renovables e novas tecnoloxías selecciona electricistas montadores para posta en marcha de obras en Africa e América.

As tarefas serán:

- Instalación electromecánica de tubos, bandexas, cadros de potencia e control, celdas, baterías,transformadores,etc
- Lanzamiento e timbrado de Cables de Potencia e Control.
- Conexionado, posta en marcha e solución de problemas de Cadros Eléctricos e de Control.
- Programación de relés e señais de control.
- Función de Control de acordo ao plan de probas.
- Instalación de electrónica de rede

Requírese:

- Titulación de FP media ou superior de Electricidade/ Automatización e Robótica Industrial
- Idiomas: Inglés e/ou Francés e/ou Portugués
- Valoraránse coñecementos de: Lectura de planos e esquemas eléctricos de baixa e media tensión.;Coñecementos en PLC e automatismos, electromecanismos e electrónica, motores,etc.
-Dispoñibilidade para traballar no mercado exterior: Africa e América

Ofrecen:

- Formación
- Promoción na empresa
- Xornada completa

Se estás interesado/a neste posto de traballo envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-02-08 19:16:04


OFERTA: TÉCNICO/A DE EMPALME FIBRA ÓPTICA REF.: 212 ESTADO: Aberta
A Empresa FIBRA Y SISTEMAS S.L. dedicada a instalacións de fibra óptica selecciona persoal con titulación de:

-CM Instalacións de Telecomunicacións
-CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

para execución de traballos de empalme de fibra óptica e instalación de bandexas, tubos e todo tipo de cableado de telecomunicacións en interiores e exteriores.

Perfil:
- Traballador/ora
- Ordeado e meticuloso/a
- Entusiasta e áxil
- Necesítase Carnet de conducir

Se estás interesado/a neste posto de traballo para obras por Galicia envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-02-08 18:30:24


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR ELECTRICIDADE / ROBÓTICA REF.: 211 ESTADO: Aberta
CO2 SMART TECH,empresa dedicada ó desarrollo de sistemas innovadores no campo da monitorización e xestión técnica de instalacións de sistemas de eficiencia enerxética selecciona persoa coa titulación de :

- CICLO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS
- CICLO SUPERIOR AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

:
Terá tarefas de reforzo ao Departamento de Consultoría

-Apoio á redacción de informes enerxéticos dos clientes.

-Apoio á revisión de facturas eléctricas de clientes.

-Apoio ao Departamento de Desarrollo na definición do alcance e probas de novos módulos da plataforma de xestión enerxética.

E tarefas de reforzo do Departamento de Enxeñaría:

- Apoio na posta en marcha de integración de equipos de medida.:

Os/as seleccionados/as recibirán formación por parte da empresa.

Os/as interesados/as deberán enviar URXENTEMENTE o seu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Data de Creación: 2021-02-08 10:38:54


OFERTA: AUXILIAR CLÍNICA DENTAL REF.: 210 ESTADO: Aberta
CLINICA OFTALMOLÓXICA BAVIERA de Lugo desexa incorporar unha persoa coa titulación de CM Coidados Auxiliares de enfermaría.
Incorporación inmediata.
Contrato a media xornada ( catro tardes e unha mañá)
Posibilidades de incorporación a plantilla

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-02-05 21:31:46


OFERTA: MANTEMENTO INSTALACIÓNS ILUMINACIÓN EXTERIOR REF.: 209 ESTADO: Aberta
Empresa de Electricidade de Lugo (ESYCSA)desexa incorporar unha persoa con titulación de Formación Profesional ( CM Instalacións de Eléctricas e Automáticas, CS Sistemas Eléctricos e Automatizados) para mantemento de iluminación exterior, reparación de farolas, canalización liñas, etc

Se estás interesado/a nesta oferta podes enviar o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2021-01-26 17:40:24


OFERTA: TÉCNICO/A DE SOPORTE A USUARIOS REF.: 208 ESTADO: Aberta

Empresa de Telemarketing de Lugo, ABANTE BPO necesita cubrir 10 prazas vacantes de TÉCNICO/A DE SOPORTE A USUARIOS.
Ofrecen formación inicial por parte da empresa e un traballo en entorno web hosting.

No seguinte link de Infojobs podes inscribirte na oferta:

https://www.infojobs.net/lugo/tecnico-soporte-usuarios/of-i4031b6fed7459a99b689edbe030586?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE

Data de Creación: 2021-01-09 13:18:13


OFERTA: SUPERVISOR/ORA DE LIMPEZA AGROALIMENTARIA REF.: 207 ESTADO: Aberta
O GRUPO EULEN para a súa división de limpeza agroalimentaria selecciona SUPERVISOR/ORA DE LIMPEZA EN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

Os/as titulados/as do CS PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA poden enviar C.V. con URXENCIA a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando como Referencia " Supervisor de limpeza agroalimentaria"

Data de Creación: 2020-12-16 10:08:56


OFERTA: BECA TITULADOS FP SUPERIOR ELECTRICIDADE REF.: 206 ESTADO: Aberta
A FUNDACIÓN VENANCIO SALCINES convoca BECAS para titulados de Formación Profesional que busquen unha incorporación profesional coa súa titulación en Galicia.

REQUISITOS:
Sin experiencia na titulación de FP Superior ( eléctrica, electrónica, automática) ou como máximo 3 meses.Inglés B2-C1

TAREFAS:
Integración dos procedementos e métodos de traballo do taller dentro do sistema de calidade adptado ao DES.
Monitorización do proxecto.

CONDICIÓNS:
Duración: 12 meses
Incorporación inmediata
Horario: 7:45-16:30
Salario: 650 brutos/mes
Ubicación: Vigo

Se estás interesado/a envía C.V. con Ref.64/2020 a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-12-10 09:58:28


OFERTA: TÉCNICO/A CALIDADE REF.: 205 ESTADO: Aberta

O Matadero industrial avícola GRUPO SADA P.A. S.A. de Catro de Rei ( Lugo) selecciona un/unha TËCNICO/A DE CALIDADE para incorporación inmediata.

Esíxese a titulación de TÉCNICO SUPERIOR PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-12-04 10:25:05


OFERTA: TÉCNICOS/AS DE MANTEMENTO GRUPO PSA (VIGO) REF.: 204 ESTADO: Aberta
A empresa de selección ADECCO, selecciona 10 vacantes para TÉCNICOS/AS DE MANTEMENTO para o grupo PSA GROUPE en VIGO..

As persoas terán que ter algunha das seguintes titulacións:

- CS Automatización e robótica industrial
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados
- CS Programación da produción en fabricación mecánica

Encargaránse de:

- Mantemento industrial
- Detectar e correxir averías según especificacións técnicas
- Asistencia técnica en maquinaria industrial
- Mantemento preventivo e correctivo da maquinaria, programación e automatización de procesos
- Supervisión e control do funcionamento correcto de máquinas e instalacións

Requirése dispoñibilidade inmediata de incorporación e traballar en xornadas intensivas de fins de semana.

Se estás interesado/a podes inscribirte nesta oferta directamente no portal de adecco ou enviarlle C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-11-23 09:36:02


OFERTA: TITULADOS/AS CM FARMACIA E PARAFARMACIA REF.: 203 ESTADO: Aberta
En NORTEMPO, buscan persoas con formación na área de farmacia para traballar en ZENTAL, grupo farmaceútico encargado do envasado da vacuna Covid en España
É un traballo por turnos de luns a venres ou tamén os fines de semana.
Ofrecen formación remunerada.
Duración do contrato mínimo un ano.

Se estás interesado/a envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-11-09 10:01:25


OFERTA: TÉCNICO SUPERIOR ELECTRICIDADE REF.: 202 ESTADO: Aberta
Empresa do sector eléctrico de Lugo ( JUC ELECTRICIDAD S.L.) precisa incorporar unha persoa titulada no CS SISTEMAS ELCTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS para traballos de montaxe de instalacións eléctricas en edificios e industrias.

Interesados/as enviar urxentemente C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-11-05 15:48:37


OFERTA: AUXILIAR CLÍNICA DENTAL REF.: 201 ESTADO: Aberta

Clínica dental de Rábade necesita unha persoa coa titulación de CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA para o mes de novembro.
Interesados/as chamar ao teléfono: 982 390 113

Data de Creación: 2020-10-28 19:51:54


OFERTA: ASISTENTE PERSOAL PARA PERSOA DEPENDENTE REF.: 200 ESTADO: Aberta
Posto: asistente persoal para muller en situación de dependencia

Data de incorporación: 1 de novembro

Xornada de traballo: 120,08 horas/mes (75,26% de xornada). 4 horas 54’ día de luns a sábado.

Contratación: obra/servizo (contratación estable para cubrir vacante)

Horario: partido. Flexible

Salario: Segundo convenio.

Tarefas: Apoio para levantar/deitar, aseo, preparación e toma de alimentos, acompañamento e condución de vehículo adaptado, sondaxe vesical

Formación: certificado de profesionalidade en atención a persoas en situación de dependencia no domicilio ou en centros, auxiliar de enfermaría, ciclo de Técnico en Atención A persoas en Situación de Dependencia. Non imprescindible.

Necesario carné de conducir

Necesaria experiencia na atención a persoas dependentes

Ubicación: Nadela-Lugo

Interesados/as contactar co coordinador de Asistencia Persoal a través do teléfono: 673112982

Data de Creación: 2020-10-24 17:47:10


OFERTA: TÉCNICO EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTI REF.: 199 ESTADO: Aberta

Empresa de traballo temporal no sector das enxeñarías selecciona TÉCNICO/A EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS ou similar para instalar e montar liñas automatizadas.

Requírese ter o diploma PRL de 20 horas en Electricidade no sector do Metal.

Ofrécese:

- Contrato de fin de obra ( 4-8 semáns)
- Xornada completa
- Salario según convenio do Metal

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando Oferta Empleo_ELEC (Lugo)

Data de Creación: 2020-10-10 16:30:02


OFERTA: OFICIAL DE MANTEMENTO REF.: 198 ESTADO: Aberta
A empresa STOLT SEA FARM S.A. multinacional adicada á acuicultura selecciona UN/UNHA TÉCNICO/A DE MANTEMENTO. para a a súa empresa ubicada en Cervo ( Lugo)

Requírese titulación de Formación Profesional en campos técnicos: electricidade, mecánica, electrónica, electromecánica, mecatrónica

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-09-30 10:39:32


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMERÍA REF.: 197 ESTADO: Aberta

CLÍNICA DENTAL de Lugo precisa incorporar unha persoa titulada no CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA.

Se estás interesado nesta oferta laboral, contacta con esta Bolsa de Emprego.

Data de Creación: 2020-09-17 13:53:28


OFERTA: AUXILIAR AXUDA DOMICILIO REF.: 196 ESTADO: Aberta

A empresa SACYR precisa incorporar persoas como AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO para Lugo e provincia.

Valórase ter coche propio.

Se estás interesado/a envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou contacta telefónicamente co Purificación Reigosa no teléfono: 608 433 548

Data de Creación: 2020-09-16 19:07:18


OFERTA: SUPERVISOR DE LIMPEZA AGROALIMENTARIA REF.: 195 ESTADO: Aberta

O GRUPO EULEN desexa incorporar para empresa en LUGO unha persoa titulada no CICLO SUPERIOR DE PROCESOS E CALIDADE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA para SUPERVISOR/A DE LIMPEZA AGROALIMENTARIA.

Se estás interesado/a envíalles o teu C.V. a: a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando non asunto “Supervisor/a Limpieza Agroalimentaria

Data de Creación: 2020-09-16 18:58:32


OFERTA: TÉCNICO INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS REF.: 194 ESTADO: Aberta

A coorporación TELEVÉS abre un proceso de selección dun TÉCNICO/A DE SOPORTE DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS.

Ofrece incorporación inmediata mediante unha beca e posibilidades de consolidación.

Se estás interesado/a envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-08-12 11:08:58


OFERTA: TÉCNICO EN ELECTRÓNICA REF.: 193 ESTADO: Aberta

A empresa de Lugo, GRUPO CORREDOIRA CAR-AUDIO SL selecciona unha persoa titulada en formación profesional de electrónica para mantemento de equipos electrónicos do automóvil.

Ofrece contrato a tempo completo e incorporación inmediata.

Se estás intresado, envíalles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-07-09 12:08:28


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMARÍA REF.: 192 ESTADO: Aberta

A RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES DE A VEIGA ( POBRA DE SAN XILLAO) selecciona un/unha AUXILIAR DE ENFERMARÍA.

Se estás interesado/a, envía C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-07-01 08:31:42


OFERTA: COIDADOR/A DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CA REF.: 191 ESTADO: Aberta

Empresa de Lugo busca CATRO TITULADOS/AS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN "COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA" OU "ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA" para traballar en campamentos de verán para persoas con discapacidade en PANXÓN E CARBALLIÑO..

Datas:
- PANXÓN: do 6-15 setembro
- CARBALLIÑO do 22-31 de Agosto e 5-14 Setembro.

O traballo é de xornada completa e inclúe pensión e manutención durante os 10 días.

Os/as interesados/as deben contactar telefónicamente con Hugo a través do teléfono: 982 80 47 73 ou enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-06-15 16:00:35


OFERTA: ASISTENTE PERSOAL REF.: 190 ESTADO: Aberta
Búscase ASISTENTE PERSOAL en LUGO para persoa con dependecia para cobertura de vacacións do 6 ó 20 de xullo e do 3 ó 17 de agosto.

Horario: de luns a venres de 10:00 a 13:15 e de 18:00 a 20:00. Sábados 11:30 a 14:00. Pode haber algunha pequeña variación en función de imprevistos.

Salario: Segundo convenio e xornada (convenio de axuda no fogar).

Tarefas:
-Tarefas persoais: axuda para erguerse ( a persoa non ten grúa pero sempre hai alguén da familia para axudar. Levántano entre dúas persoas)
-Aseo (baño adaptado) vestido, transferencias.
- A persoa precisa sondaxe vesical, soe facelo a nai excepto que non estea na casa. Disposta a ensinarlle á persoa que vaia.
- Acompañamentos que requiren condución de vehículo adaptado

ESÍXESE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA NO DOMICILIO OU INSTITUCIÓNS / CICLO AUXILIAR DE ENFERMARÍA ou CICLO ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Imprescindible carné de conducir

Interesados/as enviar C.V a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-06-10 16:49:51


OFERTA: SUPERVISOR/A LIMPEZA AGROALIMENTARIA REF.: 189 ESTADO: Aberta
O GRUPO EULEN, líder multinacional na prestación de servizos a empresas, selecciona un/unha USPERVISOR/ORA DE LIMPEZA AGROALIMENTARIA para LUGO.

As funcións serán:

- Contacto directo co cliente.
- Supervisar os Servicios de Limpeza.
- Implementar procedimientos e protocolos de traballo.
- Resolución de incidencias.
- Supervisar ey coordinar os equipos de traballo.
- Velar polo cumplimento dos planos de prevención.
- Control de consumibles e optimización de recursos.
- Elaboración de informes.

A empresa ofrece formar parte dun proxecto innovador; desarrollo dentro da compañía; contrato inicial con posibilidades de convertirse en indefinido e salario bruto de 18.000 euros anuais.

Requírese TITULO FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Se estás interesado/a envía C.V actualizado a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando no asunto " Supervisor Limpeza Agroalimentaria"

Data de Creación: 2020-06-04 16:11:42


OFERTA: TÉCNICO/A INSTALACIÓNS TELECOMUNICACIÓNS REF.: 188 ESTADO: Aberta
Empresa de servizos técnicos, BUREAU VERITAS precisa incorporar varios técnicos/as en Galicia para dar soporte ao departamento de Operacións en instalacións e mantementos na casa dun importante cliente.

Os traballos consisten en:
- Identificación, seguimento e resolución de reparos tanto a nivel de deseño, implementación e entrega.
- Seguimento e avaliación de contratas e traballadores mediante a realización de visitas para comprobación da calidade na execución dos traballos na obra ou instalación.

Requisitos:
- Estudios finalizados de CFGM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS
- Posibilidade de realizar traballos en altura

Ofrécese:
- Contrato inicial dun ano con posibilidade de renovar de forma anual
- Salario a negociar segundo valía

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-05-01 11:05:38


OFERTA: AUXILIAR DE ENFERMERÍA REF.: 187 ESTADO: Aberta
Clinica dental de Lugo precisa incorporar a unha persoa coa titulación de Formación Profesional CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA con posibilidade de contrato indefinido.

Os/as interesados/as deben enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-03-13 12:53:33


OFERTA: TÉCNICO/A SUPERIOR LABORATORIO CLÍNICO E BIOM REF.: 186 ESTADO: Aberta
O HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO ROF CODINA DE LUGO, convoca unha Bolsa de Formación para un/unha titulado/a en TÉCNICO/A SUPERIOR LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO.

O obxectivo é adquirir unha base sólida de coñecementos teóricos e prácticos da actividade dun hospital veterinario universitario.

O programa está deseñado para preparar ao candidato/a para a súa posterior inserción laboral en centros veterinarios ou do ámbito sanitario en xeral.

O prazo de inscrición remata o próximo 5 de marzo de 2020.

Se precisas máis información podes consultala no seguinte enlace: http://rofcodina.org/index.php/es/10-noticias/691-convocatoria-de-15-becas-de-formacion-2020-21

Data de Creación: 2020-02-16 12:42:57


OFERTA: TORNEIRO/A-FRESADOR/ORA REF.: 185 ESTADO: Aberta

Empresa de Mantemento Industrial de Begonte (Lugo) busca persoa para incorporar a súa empresa como TORNEIRO-FRESADOR ( titulación de formación profesional de Fabricación Mecánica)

Se estás intersado/a debes enviarlles o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-02-13 20:22:14


OFERTA: ELECTRICISTA DE MANTEMENTO REF.: 184 ESTADO: Aberta

Autónomo de Lugo busca persoa con coñecementos de Electrónica para reparación de electrodomésticos.
Se estás interesado/a, envía o teu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2020-02-05 13:23:49


   
FSE
   
Departamento Orientación
   
Departamento Orientación
   
FSE
   
iso9001
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo