OFERTAS DE EMPREGO - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

Detalles

OFERTA: OPERADOR/A DE DE CARPINTARÍA DE ALUMNIO REF.: 085 ESTADO: Aberta
Empresa de Alumnios de Meira ( Lugo) busca titulado/a de Formación Profesional de Grao Medio de "Carpintaría e Moble" ou de "Mecanizado" para traballar en montaxe de carpintaría de alumnio e en procesos de mecanizado por control numérico.

Data de Creación: 2017-10-11 16:54:18


OFERTA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MONTAXE E POSTA EN REF.: 084 ESTADO: Aberta
A empresa TECGLASS adicada ao deseño, fabricación, venda e exportación

Os/as candidatos/as deben ter
-Un título de Formación Profesional de Grao Medio ou Superior en electrónica, mantemento, electricidade ou similar.
-Un ano de experiencia nun posto de traballo similar
-Dispoñibilidade para traballar a nivel mundial
- Inglés a nivel alto.

Os/as interesados/as deben enviar o seu C.V. con foto e carta de presentación a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Data de Creación: 2017-09-28 13:05:43


OFERTA: DELINEANTE MECÁNICO REF.: 083 ESTADO: Aberta
A empresa TECGLASS adicada ao deseño, fabricación, venda e exportación de maquinaria para impresión dixital para a industria do vidro necesita incorporar UN/UNHA

DELINEANTE MECÁNICO/A coa titulación de FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO OU SUPERIOR EN DESEÑO INDUSTRIAL, PROGRAMACIÓN DA

PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA, MECANIZADO ou similar.

Imprescindible coñecementos de SOLIDWORKS E SOFTWARE DE DESEÑO MECÁNICO 2D e 3D

Interesados/as enviar C.V. con foto e carta de presentación a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-09-28 10:11:42


OFERTA: TÉCNICOS/AS DE FP PARA INSTALADOR/A DE ALARMA REF.: 082 ESTADO: Aberta
A empresa de Seguridade KEEPER GALICIA solicita persoas coa titulación de Formación Profesional de Grao Medio Instalacións de Telecomunicacións ou Superior de Sistemas electrotécnicos e automatizados e/ou Sistemas Electrotécnicos e Automatizados , con motivación para traballar na súa empresa de instalacións de centrales de alarmas.

Os interesados/as deben enviar o seu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-09-27 17:55:04


OFERTA: TITULADOS/AS CS ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA REF.: 081 ESTADO: Aberta

A empresa KASTEL de Lugo busca titulados/as de Formación Profesional, preferentemente dos CICLOS SUPERIORES DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS E AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL.

Os/as interesados/as deben enviar o seu C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-09-25 10:50:07


OFERTA: XEROCULTOR/A INTERNO/A REF.: 080 ESTADO: Aberta
Grupo Arestora precisa incorporar un/a CUIDADOR/A para cuidado domiciliario, de forma interna, a personas de la tercera edad.

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
-Ayudar y atender a las personas de la tercera edad en su día a día. -Apoyo o supervisión para facilitar la realización de sus actividades cotidianas.
-Asistencia a domicilio.
Interesados/as enviar CV a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o llamar o 881.98.78.13.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: -Valorable formación en el área de asistencia a personas mayores (auxiliar en clínica, gerocultor/a, etc.). -Experiencia constatada en el cuidado de mayores. -Exclusividad para realizar funciones de manera interna. -Disponibilidad horaria y posibilidad de realizar turno de noche. -Residencia en Galicia y con posibilidad de traslado a la zona del Barbanza.
SE OFRECE:
-Turnos rotativos quincenales o semanales (trabajando una quincena/semana y descansando la siguiente quincena/semana). -Remuneración total del mes. -Seguro a jornada completa.

Interesados/as enviar CV a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o llamar o 881.98.78.13.

Data de Creación: 2017-09-22 13:09:11


OFERTA: ELECTROMECÁNICO/A AUTOMOCIÓN REF.: 079 ESTADO: Aberta
Grupo Arestora precisa incorporar un/nha ELECTROMECÁNICO/A AUTOMOCIÓN para gran empresa do sector do automóbil e vehículos industriais, con centro de traballo localizado na zoa de Sarria.

Os/as titulados/as no ciclo medio de Instalación eléctricas e automatizada poderían optar a este proceso selectivo.

Os/as interesados/as enviar cv a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. co asunto 17/152 ELECTROMECÁNICO/A AUTOMOCIÓN

Data de Creación: 2017-09-21 14:08:22


OFERTA: BECA PARA TITULADOS GS LABORATORIO CLÍNICO E REF.: 078 ESTADO: Aberta
Convocatoria de 3 becas de técnico superior, dirixidas a xoves titulados de grado superior de LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E BIOMÉDICO dos últimos dous cursos co obxectivo de adquirir unha base sólida de coñecementos teóricos e prácticos da actividade dun hospital veterinario universitario.
Este programa de beca está diseñado para preparar aos candidatos e facilitar a súa inserción laboral en centros veterinarios ou do ámbito sanitario.

Data de Creación: 2017-09-19 10:44:28


OFERTA: TITULADOS/AS GM E GS DE TELECOMUNICACIÓNS REF.: 077 ESTADO: Aberta
COMFICA, empresa especializada en telecomunicacións, enerxía, iluminación, robótica, etc busca TITULADOS/AS NO CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS E NO CICLO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA para instalacións e mantemento de rcable en Lugo e provincia.

Os/as interesados/as deben enviar un C.V. a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-09-18 10:39:56


OFERTA: COIDADOR DE PERSOAS DEPENDENTES REF.: 076 ESTADO: Aberta
A Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Lugo busca persoa titulada no ciclo de Grao Medio Atención a persoas en situación de dependencia menos de 25 anos para inmediata incorporación.

Interesados/as enviar con urxencia C.V.

Data de Creación: 2017-09-14 09:15:14


OFERTA: TÉCNICO SUPERIOR FP REF.: 075 ESTADO: Aberta
NORVENTO ENERXÍA S.L. busca Técnico Superior de FP para incorporación a un posto de traballo no sector das enerxías renovables.

Valoraráse:

- Experiencia mínima dun 1 ano en tarefas de programación e automatización de procesos informáticos.
- Experiencia previa como operador/a en centro de control ou tarefas similares: técnico de helpdesk, soporte a usuario ou postos relacionados co mantemento eólico en parques.
- Dominio das aplicaciones de ofimática.
- Bo nivel de inglés.
- Desexable ooñecementos en instalacións de enerxías renovables

Interesados/as enviar C.V. a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-09-12 13:36:55


OFERTA: AUXILIAR PARA CLÍNICA DENTAL REF.: 074 ESTADO: Aberta
Clínica dental de Lugo busca persoa titulada en Ciclo de Grao Medio Coidados Auxiliares de Enfermaría para nova incorporación.

Interesados/as enviar C.V.

Data de Creación: 2017-09-12 13:20:22


OFERTA: TITULADOS/AS FP GS ELECTRICIDADE E ELECTRÖNIC REF.: 073 ESTADO: Aberta
A empresa LEDISSON especializada en Robótica Industrial busca persoas tituladas en Ciclos Superiores de Electridade e Electrónica para un proceso de formación con posibilidades futuras de contratación.

Os/as interesados/as deben enviar C.V a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-09-12 11:14:37


OFERTA: COIDADOR/A DE PERSOA DEPENDENTE REF.: 072 ESTADO: Aberta
Necesítase ASISTENTE PERSOAL para persoa en situación de dependencia, para o período vacacional.
Traballo en Lugo.
Imprescindible ter o carné de conducir.
Interesados/as enviar C.V. con urxencia a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-07-20 10:33:35


OFERTA: TÉCNICOS/AS EN EMERXENCIAS SANITARIAS REF.: 071 ESTADO: Aberta
Empresa de Transporte Sanitario selecciona persoas coa titulación de Formación Profesional TÉCNICO EN EMERXENCIAS SANITARIAS para traballar en Tenerife, La Gomera y Hierro.
Imprescindible ademáis do título ter o permiso de conducción B.
Urxe contratación.
As personas interesadas poden enviar o seu CV a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., indicando “CV TES Canarias”.

Data de Creación: 2017-07-04 21:05:11


OFERTA: TITULADOS CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN REF.: 070 ESTADO: Aberta


A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE EMPRESA en colaboración con BRICOMART busca perfiles de titulados de Formación Profesional de PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para un contrato indefinido previo programa de aceleración do desarrollo co obxectivo de chegar a ser xefes de sector.

Os/as interesados/as deben inscribirse antes do 14 de xullo na seguinte web: www.talentoteca.es/bricomart.

Data de Creación: 2017-07-04 20:57:04


OFERTA: AU PAIR EN LONDRES REF.: 069 ESTADO: Aberta

Una persoa busca TITULADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA TRABALLAR DE AU PAIR de dous nenos de 32 e 15 meses en Londres.Precísase nivel intermedio de inglés.Urxe incorporación de setembro.

Data de Creación: 2017-07-04 20:47:27


OFERTA: CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN FABRICACIÓN MEC REF.: 068 ESTADO: Aberta

Empresa MECANIZADOS RODABELL S. L. busca titulados/as no CICLO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN DA FABRICACIÓN MECÁNICA.

Data de Creación: 2017-07-04 20:41:32


OFERTA: OPERARIO DE ENVASADO E PROCESOS REF.: 067 ESTADO: Aberta
A empresa láctea CELTA busca persoas coa titulación de Grao medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e/ou Grao Superior Sistemas Electrotécnicos e Automatizados para traballar de operarios de envasado e procesos na súa planta.

Data de Creación: 2017-06-20 20:04:33


OFERTA: MAESTRO QUESERO REF.: 066 ESTADO: Aberta
Empresa láctea ubicada en Palas de Rei busca un/unha titulado/a superior en LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ou LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO para formalo/a como mestre queixeiro.

Data de Creación: 2017-06-12 12:31:04


OFERTA: TÉCNICOS/AS EN EMERXENCIAS SANITARIAS REF.: 065 ESTADO: Aberta
O GRUPO MORÁN adicado a servizos de transporte sanitario con ambulancias busca titulados/as en Emerxencias Sanitarias.

Interesados/as enviar C.V. a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-06-08 19:01:56


OFERTA: ELECTROMECÁNICO/A REF.: 064 ESTADO: Aberta
Matadero avícola ubicado en Duarría, Castro de Rei ( Lugo) selecciona un/unha Electromecánico/a para mantento con coñecementos de informática a nivel de usuario e nivel medio de ingles.

Interesados/as enviar C.V.

Data de Creación: 2017-06-08 18:54:19


OFERTA: G.S EN PROGRAMACIÓN DA PRODUCCIÓN EN FABRICAC REF.: 063 ESTADO: Aberta
Empresa OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L. ubicada en Otero de Rei selecciona un/unha Técnico/a en Programación da Producción en Fabricación Mécánica para Otero de Rei ( Lugo).
É unha beca da Fundación Universidad-Empresa que se oferta baixo o Programa BRIDGE para incorporación inmediata. A duración do período de prácticas será de 12 meses (6+6 ).
Os/as interesados/as deben enviar currículo en formato Word ou en pdf e Fotocopia de Vida Laboral a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicando Ref: Ovisa

Data de Creación: 2017-06-08 18:38:39


OFERTA: ELECTRÓNICOS REF.: 062 ESTADO: Pechada
A empresa INGEMARGA productora de granito e pedra natural busca unha persoa para traballo de Electrónico/ Mecánico.
Interesados/as contactar coa empresa

Data de Creación: 2017-06-06 17:58:42


OFERTA: AUXILIARES DE ENFERMARÍA REF.: 060 ESTADO: Pechada
O COMPLEXO XERONTOLÓXICO DE LÁNCARA BUSCA PERSOAS COA TITULACIÓN DE GRAO MEDIO DE COIDADOS AUXILIRES DE ENFERMERÍA.

Data de Creación: 2017-06-06 17:55:59


OFERTA: TÉCNICO/A DELINEANTE REF.: 058 ESTADO: Pechada
GRUPO ARESTORA busca titulado/a en CFGS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN para incorporación inmediata na oficina de Enxeñaría da zoa da Barbanza.

Data de Creación: 2017-04-18 18:35:10


OFERTA: CARPINTEIRO-EBANISTA REF.: 057 ESTADO: Pechada
Necesitase carpinteiro - ebanista para traballo en taller.
Interesados enviar curriculum a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data de Creación: 2017-04-09 22:33:24


OFERTA: TORNEIRO/A- FRESADOR/A REF.: 056 ESTADO: Pechada
Empresa de Fabricación Mecánica de Vilalba ( Lugo) precisa incorporar unha persoa para unha praza vacante de TORNEIRO/A-FRESADOR/A.

Data de Creación: 2017-04-03 10:08:53


OFERTA: AXUSTADOR/A-RECTIFICADOR/A PEZAS METÁLICAS REF.: 055 ESTADO: Pechada
Consultora de Recursos Humáns publica unha oferta laboral para incorporar un/unha axustador/a-Rectificador/a de pezas metálicas para industria do sector metalúrxico con centro de traballo no Salnés ( Vilagarcía de Arousa)

Data de Creación: 2017-04-03 09:43:42


   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo