DPTO. INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL

INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL

presentación

PRESENTACIÓN

 

O NOSO BLOG

 

 

 

 

 

CICLOS GRAO MEDIO

 

CICLOS GRAO SUPERIOR


COORDINACIÓN

EMPRENDEMENTO

 

BOLSAS DE

TRABALLO

ACREDITACIÓN DE

COMPETENCIAS

 

 

 

 

Detalles

 

COMPETENCIAS DO DEPARTAMENTO:

 1.Informar sobre oportunidades de acceso ao emprego, oferta de cursos, proceso de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional, das cualificacións profesionais e da formación ao longo da vida.

 2.Informar e orientar ás persoas que participen no procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional acerca dos itinerarios formativos.

 3.Planificar accións de información e orientación nos procedementos de competencias profesionais.

 4.Motivar o alumnado que remate os seus estudos para acceder aos programas e ás actividades de emprendemento

 5.Planificar as actividades dos viveiros de empresas.

 6.Divulgar as accións de emprendimento do centro integrado.

 7.Realizar estudos de inserción laboral do alumnado e de mercado de traballo das familias profesionais.

 8.Xestionar a bolsa de emprego do centro

   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo