SECRETARÍA

Admisión e matrícula

Detalles

 

CURSO 2021/2022

ENLACES WEB

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN (+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN (+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSOS ESPECIALIZACIÓN (+INFO)

ADMISIÓN CICLOS MEDIOS

ADMISIÓN CICLOS SUPERIORES

SOLICITUDE VIA WEB

 

A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

 

Logo de realizada a aplicación informática xera un impreso de solicitude.

  • No caso de solicitantes xa autenticados no contorno “edu.xunta.es” que non teñan que achegar documentación, o sistema xera un impreso xa validado, co texto de que non é necesario entregalo nun centro educativo para a súa validación. Deste xeito remataría a inscrición no réxime, modalidade e grao da solicitude. A copia impresa conservarase como resgardo da realización da solicitude.
  • En calquera outro caso, o sistema xera un impreso de solicitude que terá que ser entregado para a súa validación en calquera centro educativo de Galicia con oferta de ciclos de formación profesional sostida con fondos públicos. Se este impreso non se entrega en prazo, a solicitude non terá carácter oficial e non se considerará realizada para os efectos da admisión.

- Instruccións sobre como realizar a solicitude web

- A solicitude web realizarase na ligazón: www.edu.xunta.es/ciclosadmision

 

 

Documentos Matrícula

Detalles
DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA PARA MATRICULARSE NO CENTRO

1.- Fotocopia do DNI

2.- Certificado de Estudos (Orixinal)

3.- Dúas fotografías tipo carné (co nome e apelidos ó dorso)

4.- Os menores de 28 anos, xustificante de pago do seguro escolar

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula40
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo