Suxestións, Queixas e Reclamacións (SQR)

Detalles
Categoría pai: ÁREA DE CALIDADE E INNOVACIÓN
Visitas: 3916

- Suxestión: idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.

– Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC ou legais.

- Reclamación: xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

O alumnado, persoal do centro e outras persoas interesadas deberán presentar as súas suxestións ou queixas por escrito,  depositándoo na caixa colocada no vestíbulo do centro para tal fin ou por email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.