PROCEDEMENTO SOLICITUDE TITULOS

Detalles

 

   
1.- Facer a solicitude na secretaría do centro e abonar a taxa na páxina web da Axencia Tributaria de Galicia: fai click aquí. 
2.- Preme en Pago de taxas e Prezos: Iniciar Taxa (Modalidade Candado aberto-acceso libre ao servizo).
 

Pago telemático de taxas/prezos

 
  3.- Ir escribindo os seguintes códigos no formulario:
 CICLOS MEDIOS  CICLOS SUPERIORES

•Consellería: 07-Cultura, educación e universidade

•Delegación: 13-Servizos centrais

•Servizo: 03-Ensino medio

•Taxa: 302003-Expedición de títulos

•Obxecto de pago: Expedición título Ciclo Medio

 

•Consellería: 07-Cultura, educación e universidade

•Delegación: 13-Servizos centrais

•Servizo: 03-Ensino medio

•Taxa: 302003-Expedición de títulos

•Obxecto de pago: Expedición título Ciclo Superior

 

4.Datos de pago a ingresar:

 CICLOS MEDIOS

 CICLOS SUPERIORES

  • Tarifa normal: 22,07€
  • Familia Numerosa xeral: 11,06€
  • Familia Numerosa especial: 0,00€
  • Duplicado: 70,38€ para tramitar a solicitude de publicación no DOG e 2,55€ trala publicacion no DOG.
  • Tarifa normal: 54,00€
  • Familia Numerosa xeral: 27,03€
  • Familia Numerosa especial: 0,00€
  • Duplicado: 70,38€ para tramitar a solicitude de publicación no DOG e 4,98€ trala publicacion no DOG.
5.Datos persoais:
 -Suxeito pasivo: cubrir os teus datos

-Representante: non cubrir

 

6.Modo de pago: hai dúas opcións

•Pago telemático: para pagar ao momento con tarxeta. Nesta opción, cando remates descargarás un xustificante para presentar no instituto.

•Descargar modelo presencial: descargas un PDF para imprimir, son 3 páxinas, que tes que levar ao banco para pagar e selar, levar un resgardo para o instituto e quedarte co outro resgardo.

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo