Equipo dinamización da língua galega

 

Equipo de dinamización da lingua galega

 

1. Para potenciar o uso da lingua galega constituirase en cada centro integrado un equipo de dinamización da lingua galega do cal formarán parte os distintos colectivos do centro:

a) Tres representantes do profesorado, por proposta do claustro de profesorado.

b) Dous representantes do alumnado, por proposta deste colectivo.

c) Un representante do persoal non docente, por proposta deste colectivo.

2. Na constitución deste órgano tenderase a unha composición equilibrada de mulleres e homes.

3. Os membros do equipo de dinamización da lingua galega serán nomeados pola dirección do centro.

4. É competencia do equipo de dinamización da lingua galega:

a) Presentar, a través do claustro de profesorado, propostas ao equipo directivo para a fixación de obxectivos de dinamización da lingua galega que se incluirán no proxecto educativo.

b) Deseñar un programa anual de promoción da lingua galega para o logro dos obxectivos previstos no proxecto funcional e colaborar coa comisión encargada da redacción do proxecto lingüístico da escola.

c) Presentarlle á xefatura da área de formación o orzamento de investimento dos recursos económicos que lle sexan asignados para a súa aprobación no Consello social.

d) Calquera outra encomendada pola consellería competente en materia de educación no ámbito das súas competencias.

Entroido 2014

Detalles
 • IMG-20180427-WA0002
 • IMG-20180425-WA0001
 • IN08_1
 • DSC_0016
 • DSC_0021
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0033
 • electrocetin
 • IMG-20180427-WA0009
 • IMG-20180427-WA0010
 • IMG-20180427-WA0012
 • IMG-20180427-WA0026
 • IMG-20180427-WA0028
 • IN08_2
 • IN08_4
 • longboard
 • longboard2
 • utm
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.50.33
 • Captura
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.50.47
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.51.01
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.51.21
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.51.34
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.51.47
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.52.03
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.52.16
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.52.31
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.52.48
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.53.26
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.53.41
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.53.53
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 20.54.20
 • cssslider
 • WhatsApp Image 2018-04-29 at 21.57.13
css slider by WOWSlider.com v8.7

Enquisas alumnado

Detalles

As enquisas son totalmente anónimas. Ó remate só se verán os resultados por porcentaxes.
Despois de cada pregunta temos que premer no botón "Vote".
Grazas por colaborar.


 

 

1. Cal é a túa lingua habitual?

Só o castelán - 17.7%
Predomina o castelán - 23.3%
Castelán e galego por igual - 15.1%
Predomina o galego - 27.9%
Só galego - 16.1%

Total votes: 498
The poll has expired
Refresh results

 

2. Cal é a lingua que usas habitualmente para comunicarte en familia?

Só o castelán - 23.1%
Predomina o castelán - 15.9%
Castelán e galego por igual - 8.5%
Predomina o galego - 18.7%
Só galego - 33.8%

Total votes: 497
The poll has expired
Refresh results

 

3. Cal é a lingua que usas habitualmente para comunicarte no ámbito escolar?

Só o castelán - 15.5%
Predomina o castelán - 27.5%
Castelán e galego por igual - 12.7%
Predomina o galego - 29.9%
Só galego - 14.3%

Total votes: 502
The poll has expired
Refresh results

 

4. Cal é a túa capacidade para falar galego?

Moi baixa - 6.2%
Baixa - 3.6%
Media - 27.5%
Alta - 35.9%
Moi alta - 26.7%

Total votes: 501
The poll has expired
Refresh results

 

5. Cal é a túa actitude para a utilización do galego no ámbito educativo?

Moi desfavorable - 9.9%
Desfavorable - 5.7%
Indiferente - 23.9%
Favorable - 35.6%
Moi favorable - 24.9%

Total votes: 477
The poll has expired
Refresh results

 

6. Cal é a túa actitude para a utilización de recursos bibliográficos e TIC en galego?

Moi desfavorable - 10.5%
Desfavorable - 9.1%
Indiferente - 29.4%
Favorable - 36.6%
Moi favorable - 14.4%

Total votes: 486
The poll has expired
Refresh results

   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo